“රජය ලබා දුන් සහනය නොදෙන්නේ ඇයි..?” ලීසින් සමාගමෙන් ඇසූ – ජාතික ත්‍රීරෝද රථ සංගමයේ සභාපති මරා දමයි.

0
4205
- Advertisement -
Share

“රජය ලබා දුන් සහනය නොදෙන්නේ ඇයි..?” ලීසින් සමාගමෙන් ඇසූ – ජාතික ත්‍රීරෝද රථ සංගමයේ සභාපති මරා දමයි.

කල්බදු පහසුකම් යටතේ ලබාගත් ත්‍රීරෝද රථයක්, මිරිහාන ප්‍රදේශයේ ලීසින් සමාගමක් විසින් සීස් කරනු ලැබීමෙන් පසුව, ඒ පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීමට ගිය ජාතික ත්‍රීරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති, සුනිල් ජයවර්ධන මහතාට අදාල සමාගම තුළ දී කිසියම් පිරිසක් පහර දීමෙන්, ඔහු මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊයේ රාත්‍රියේ දී මෙම සිදුවීම සිදුව ඇති බව වාර්තා වන අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් අට දෙනෙකු අත් අඩංගුට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + 1 =