රජය; බොඩි බෑග් 1000 ක් ඇණැවුම් කරයි.

0
688
- Advertisement -

කොරෝනා වසංගතය ව්‍යාප්ත වීමත් සමග, මිය යන රෝගීන්ගේ අවසන් කටයුතු සදහා භාවිතා කරන බොඩි බෑග් හෙවත් ශරීර උර දහසක් ලබා ගැනීම සදහා, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, ජාත්‍යන්තර රතුකුරුස සංවිධානයෙන් ඇණවුම් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

රතුකුරුස සංවිධානය, මාර්තු මාසයේ දී බොඩි බෑග් 300 ක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වෙත ලබා දී තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + six =