රජයේ සේවක අවම වැටුප රු. 50,000/= ක් කරනවා..!

0
1068
- Advertisement -
Share

රජයේ සේවකයෙකුගේ අවම වැටුප රුපියල් 50,000/= දක්වා ඉහළ දමන බවට සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා විසින් ලබා දී තිබෙන පොරොන්දුව සම්බන්ධයෙන් හැකිනම් විවාදයකට එන්නැයි, බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාට අභියෝග කරයි.

සජිත් පේ‍්‍රමදාස අමාත්‍යවරයා පොරොන්දු වී ඇති ආකාරයට රාජ්‍ය සේවක අවම වැටුප රුපියල් 50,000 ක් කරන්නේ නම්, රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ගෙවීමට රජයට රුපියල් බිලියන 915 ක් ද , විශ‍්‍රාම වැටුප් ගෙවීමට තවත් රුපියල් බිලියන 215 ක් ද වැය කිරීමට සිදුවන බව බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත‍්‍රීවරයා පවසයි.

මේ අනුව, රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ඉහළ දැමීමට සජිත් පේ‍්‍රමදාස අමාත්‍යවරයා ලබා දී තිබෙන පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට නම්, ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 1800ක් වෙන් කළ යුතුව තිබේ. නමුත් රටේ රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් බිලියන 2000 ක් පමණි. එයිනුත්, රුපියල් බිලියන 915 ක් රාජ්‍ය ණය පොලී ගෙවීම් සදහා වැය වේ.

මේ කරුණු පිළිබද සාකච්ඡ කිරීම සඳහා හැකිනම් තමන් සමඟ විවාදයකට එන්නැයි, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත‍්‍රීවරයා අමාත්‍ය සජිත් පේ‍්‍රමදාසට අභියෝග කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − eight =