රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවුල් පිටින් පැමිණ එන්නත් විද ගනිති. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු සේවයෙන් ඉවත් වෙති.

0
428
- Advertisement -

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවුල් පිටින් පැමිණ එන්නත් විද ගනිති. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු සේවයෙන් ඉවත් වෙති.

බස්නාහිර පළාත තුළ කොරෝනා මර්දන රාජකාරීවලින් අද දිනයේ ඉවත් වීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු තීරණය කර තිබේ.

එයට හේතුව වී ඇත්තේ, රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ද එන්නත ලබා දීමට කටයුතු කිරීමයි.

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ පවුල්වට සාමාජිකයන්ට එන්නත ලබා දීම ගැටළුවක් නැති බව පවසන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් මහේන්ද්ර බාලසූරිය, එම අවස්ථාව සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයේ අනෙකුත් පිරිස් වෙතද සමානව හිමිවිය යුතු බව අවධාරණය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − three =