රජයේ වාණිජ රෙදිපිළි නිපදවීමේ කර්මාන්ත ශාලාව වැසේ. සේවකයන් 300 කට රැකියා අහිමි වේ.

0
879
- Advertisement -

රජයේ වාණිජ රෙදිපිළි නිපදවීමේ කර්මාන්ත ශාලාව වැසේ.
සේවකයන් 300 කට රැකියා අහිමි වේ.

ප්‍රමාණවත් අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගත නොහැකි වීමෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාණිජ රෙදි පිළි නිපදවීමේ මධ්‍යස්ථානය වසා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

රජයේ වාණිජ රෙදි පිළි නිපදවීමේ මධ්‍යස්ථානය පාලනය වන්නේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ්‍ය යටතේ ය.

1977 වසරේදී කර්මාන්ත ශාලාව ඇරඹුණි.

ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කළේ, කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයින් 300ට ආසන්න පිරිසක් සේවය කළ බවයි.

කර්මාන්ත ශාලාව වැසී යාමත් සමග සේවකයින්ගේ රැකියා අහිමි වීමෙන් ඔවුන්ද පීඩාවට පත්ව සිටී.

අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ, අක්කර දෙකකට ආසන්න භූමියක මෙම කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකර ඇති බවයි.

කර්මාන්ත ශාලාවේ රෙදී විවීම, පාටගැන්වීම සහ සරොම්, ඇඳ ඇතිරිලි, ලේන්සු මැසීම සහ දේශීය අන්‍යයතාවයක් ඇති බතික් රෙදි පිළි ද නිශ්පාදනය කර තිබේ.

එම මධ්‍යස්ථානයේ ඇති ගොඩනැගිලි, යන්ත්‍රෝපකරණ මේ වනවිට විනාශ වෙමින් පවතී.

පාලුවට ගොස් ඇති මෙම ගොඩනැගිලි තුළ නීති විරෝධී ක්‍රියා සිදුවන ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙයි.

newsfirst.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + 20 =