රජයේ පාසල් හෙට සිට අප්‍රේල් 20 තෙක් නිවාඩු.

0
516
- Advertisement -

කොරෝනා තත්වය හේතුවෙන් සියලුම පාසල් වලට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් හෙට 13 වෙනිදා සිට අප්‍රේල් 20 වෙනිදා දක්වා සියලුම පාසල් වලට නිවාඩු ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =