රජයේ පාලන මිලට පොළොන්නරුවේවත් සහල් නෑ.

0
342
- Advertisement -
Share

පොලොන්නරුවේ මෝල් හිමියන් සහ වෙළදුන්, සහල් හිගයක් මවා පාමින් වැඩිමිලට සහල් අලෙවි කරන බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

නාඩු සහල් කිලෝවක් සදහා රුපියල් 90 ක් සහ කීරි සම්බා සහල් කිලෝවක් සදහා රුපියල් 125 ක් වශයෙන්, රජය උපරිම මිල පාලනයක් සිදු කර තිබුණද, පොලොන්නරුවේ පවා නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 98-100 අතර මිලකටත්, කීරි සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 140-150 අතර මිලකටත් මිලදී ගැනීමට පාරිභෝගිකයන්ට සිදුව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 − one =