රජයේ ඔසුසල් හැර අනෙකුත් සියළුම ඖෂධ හල් වසා දැමීමට නියෝග කෙරේ.

0
785
- Advertisement -

රජයේ ඔසුසල් හැරුණු කොට, අනෙකුත් සියළු ඖෂධ අලෙවි සල් වසා දමන ලෙසට පොලිස්පතිවරයා විසින් නියෝග කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 2 =