රජයකට ඕන විදියට අපි නටන්නෑ – ෆේස්බුක් සමාගම කියයි

0
1196
- Advertisement -

රජයන් කරන ඉල්ලීම් මත පදනම් වී ෆේස්බුක් ගිණුම්, ෆේස්බුක් පිටු හෝ ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ තිබෙන අන්තර්ගතයන් හෝ ඡායාරූප හෝ ඉවත් නොකරන බව ෆේස්බුක් සමාගමේ නිලධාරීන් පවසනවා.

ෆේස්බුක් සමාගම හා ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය සෑම විටම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිත හා තත්ත්ව පිළිපදින බව ද එම නිලධාරීන් පවසනවා.

ෆේස්බුක් සමාගමේ නැගී එන වෙළෙඳපොළවල් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන කණ්ඩායමක් මෙරටට පැමිණ සිටින අතර ඔවුන් විසින් මෙම කරුණු පවසා තිබෙනවා.

කොළඹදී ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මාධ්‍ය හමුවක් ද පැවැත්වුණා. එහිදි අදහස් දැක්වූ ෆේස්බුක් සමාගමේ ප්‍රකාශකයා මෙසේ පවසා තිබෙනවා.

“රජයන් වගේම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ කටයුතු කිරීමේදී අපි ඉතා විනිවිදභාවයෙන් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපි ලෝකයේ සෑම රජයක් සහ ආණ්ඩුවක් සමඟ කටයුතු කරන්නේ එකම විදියකට. ඒ තත්ත්ව සහ ප්‍රමිත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.

රජයන් සහ ආණ්ඩු සමඟ කටයුතු ක්‍රියාවලිය ඉහළම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිත හා තත්ත්ව අනුගමනය කරනවා. ඒ වගේම අපි මානව හිමිකම් සංවිධානවලට පොරොන්දු ලබා දී තිබෙනවා. එම සංවිධාන සමඟ කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා රජයක් හෝ ආණ්ඩුවක් ඉල්ලීමක් කළ පමණින් අපි ෆේස්බුක් ගිණුම්, ෆේස්බුක් පිටු හෝ ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ පළවන ඡායාරූප හෝ සටහන් ඉවත් කරන්නේ නැහැ. ඒවා සීමා කරන්නේ නැහැ.

රජයකට හෝ ආණ්ඩුවකට එවැනි ඉල්ලීම් කරන්න පුළුවන්. එසේ ඉල්ලීම් කළ හැක්කේ නීත්‍යනුකූල ආයතනයක් මාර්ගයෙන්. උදාහරණයක් විදියට ශ්‍රී ලංකාවේ නම්, ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය මාර්ගයෙන්.

පුද්ගලයෙක් දිගින් දිගටම අපේ ප්‍රතිපත්ති උල්ලංඝණය කරනවා නම් ඒ උල්ලංඝණය කිරීම්වල බරපතළකම අනුව අපි ඔවුන්ගේ ගිණුම හෝ පිටු ඉවත් කරනවා. එසේ වුවත් අපි එහෙම ගිණුම් හෝ පිටු හෝ ඉවත් කරන්න කලින් එම පුද්ගලයා දැනුවත් කරනවා.

ඔවුන් ඊට එකඟ නැතිනම් ඔවුන්ට පුළුවන් අභියාචනයක් කරන්න. ඒ අනුව ස්වාධීන කණ්ඩායමක් දෙවැනි වරට ඒ ගැන විමසා බලනවා. ඒ කමිටුව කිව්වොත් අදාළ පුද්ගලයා ප්‍රතිපත්ති උල්ලංඝණය කරලා කියලා ඒ පිටුව නැවත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එහෙත් කමිටුව තීරණය කළොත් අතපසු වීමක් වෙලා කියලා හා ඔවුන් අභියාචනය සමඟ එකඟවුණොත් අදාළ ෆේස්බුක් ගිණුම හෝ පිටුව නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි පියවර ගන්නවා. ඒ වගේම අපි සමාව අයැදීමකුත් කරනවා”.