රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාරට රාජ්‍ය ඇමති ධූරයක්

0
712
- Advertisement -

රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කලමනාකරණා හා ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු ඇමති ලෙස ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =