රංජන්ගෙන් අගමැති කරුණු විමසයි

0
1068
- Advertisement -

මහා සංඝරත්නය පිළිබඳව ඔහු විසින් දැක් වූ අදහස් සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරක් තමා වෙත ලබාදෙන ලෙස කියමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අත්සනින් යුතු ලිපියක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා වෙත යවා තිබෙනවා. එම ලිපිය පහතින්