රංගන හේරත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ දගපන්දු පුහුණුකරු ධූරයට.

0
373
- Advertisement -

රංගන හේරත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ දගපන්දු පුහුණුකරු ධූරයට.


බංග්ලාදේශ ජාතික කණ්ඩායමේ නිත්‍ය දගපන්දු පුහුණුකරු ධූරය සදහා, ශ‍්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු දගපන්දු ක‍්‍රීඩක රංගන හේරත් ට ඇරියුම් ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 13 =