යෝෂිත නැවත නාවික හමුදාවට.

0
739
- Advertisement -

2016 වසරේ පෙබරවාරි 18 වන දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සේවය අත්හිටුවා තිබූ, යෝෂිත රාජපක්ෂ, නැවත නාවික හමුදා සේවයට අනුයුක්ත කිරීමට ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර තිබේ.

CSN නාලිකාවේ සිදුව තිබෙන මූල්‍ය වංචා සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් කරන ලද පරීක්ෂණ සදහා බලපෑමක් වේ යැයි කියා, ඔහුගේ සේවය අත්හිටුවා තිබුණි.