යුද හමුදා බුද්ධි ප්‍රධානියා ඉවත් කරයි.

0
881
- Advertisement -

යුද හමුදා බුද්ධි අංශය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ, යුද හමුදා බුද්ධි ප්‍රධානී බි්‍රගේඩියර් චූලා කොඩිතුවක්කු මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට නව යුද හමුදාපතිවරයා තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඔහුගෙන් පුරප්පාඩු වන ධූරය සඳහා පත් කිරීමට නියමිත නිළධාරියා කවුරුන්ද යන්න මෙතෙක් අනාවරණය වී නැත.