“යුගදනවි ඇමරිකාවට විකිණීම එම්.සී.සී.ගිවිසුමේම කොටසක්.” ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියෝ පවසති.

0
173
- Advertisement -

යුගදනවි ඇමරිකාවට විකිණීම
එම්.සී.සී.ගිවිසුමේම කොටසක්.”
ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියෝ පවසති.

යුගදනවි බලාගාරයෙන් 40% ක කොටස් ඇමරිකානු සමාගමකට විකිණීම, මහත් ආන්දෝලනයකට ලක්ව තිබුණු එම්.සී.සී. ගිවිසුමේ ම කොටස් බව පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියෝ පවසති.

ආණ්ඩුව විවිධ නම්වලින් එම්.සී.සී ගිවිසුම කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට උත්සාහ කළත්, නීතිමය අංශවල සහාය රැුගෙන ආණ්ඩුවේ එම උත්සාහය පරාජය කිරීමට තමන් වහන්සේ කටයුතු කරන බව උන්වහන්සේ පවසති.

ජාතික සම්පත් ආරක්ෂා කරනබව පවසා බලයට පැමිණියත්, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණිය හැර, නිදහසින් පසු මේ රට පාලනය කළ සෑම පාලකයෙක්ම රටේ සම්පත් ඉන්දියාවට – චීනයට හෝ ඇමරිකාවට කුණු කොල්ලයට විකුණූ බවටද උන්වහන්සේ චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 11 =