යුක්රේන සංචාරකයන් දිවයිනට පැමිණ දින පහයි. පිරිසක් අද මිරිස්ස මුහුදේ තල් මසුන් නරඹති. තවත් පිරිසක් යාල යති.

0
380
- Advertisement -

යුක්රේන සංචාරකයන් දිවයිනට පැමිණ දින පහයි. පිරිසක් අද මිරිස්ස මුහුදේ තල් මසුන් නරඹති. තවත් පිරිසක් යාල යති.


යුක්රේන සංචාරකයන් දිවයිනට පැමිණ තිබුණේ පසුගිය විසි අට වැනිදා ය.

දින හතක අනිවාර්ය නිරෝධායනයකට එම පිරිස යොමුකරන බව පවසා තිබුණද, ඔවුන් පැමිණ ගෙවුණු පස්වන දිනයේ දී, එම සංචාරකයන්ගෙන් පිරිසක්, මිරිස්ස මුහුදේ තල්මසුන් නැරඹීම සදහා එක්ව තිබුනි. ඒ සදහා, උදයංග වික‍්‍රමතුංග මහතාද එක්ව සිටියේ ය.

එම පිරිසට අමතරව, යුක්රේනයේ සිට පැමිණි තවත් සංචාරකයන් පිරිසක් අද යාල නැරඹීම සදහා ද එක්ව සිටි බව මාධ්‍ය වාර්තා පළ විය.