“යුක්රේන සංචාරකයන්ට ආසාදනය වී ඇත්තේ කොරෝනා නව ප‍්‍රභේධයක් ද..? පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය නමුත් සාම්පල එවා නෑ.” ජපුර විශ්ව විද්‍යාලය පවසයි.

0
249
- Advertisement -

“යුක්රේන සංචාරකයන්ට ආසාදනය වී ඇත්තේ
කොරෝනා නව ප‍්‍රභේධයක් ද..?
පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය නමුත් සාම්පල එවා නෑ.”
ජපුර විශ්ව විද්‍යාලය පවසයි.

යුක්රේනයේ සිට මෙරට පැමිණි සංචාරකයන්ගෙන් හය දෙනෙකු කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූවන් බව පසුගිය දා වාර්තා විය.

මේ වන විට, යුක්රේනය පුරා පැතිරී යන්නේ, කොරෝනා වෛරසයේ නව ප‍්‍රබේධයක් බවත්, එය මුලදී හදුනාගත් ප‍්‍රබේධයට වඩා ප‍්‍රබලත්වයෙන් ඉහළ ප‍්‍රබේධයක් බවත් පැවසේ.

මෙරට සංචාරය සදහා පැමිණ සිටින යුක්රේන සංචාරකයන්ට ආසාදනය වී ඇත්තේ, එම නව ප‍්‍රබේධය දැයි පරීක්ෂා කර බැලීම අවශ්‍ය නමුත්, ඒ සදහා වූ පහසුකම් ඇති එකම ස්ථානය වන ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණාගාරයට එම සාම්පල මෙතෙක් ලැබී නැති බව ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය පවසයි.
මෝර්නිං පුවත්පත ඇසුරෙනි.