යහපාලනය සමයේ එංගලන්තයෙන් එවූ කසල් කන්ටේනර් 263 න් 21ක් ආපහු හරවා හවයි.

0
338
- Advertisement -

යහපාලනය සමයේ
එංගලන්තයෙන් එවූ කසල් කන්ටේනර් 263 න් 21ක් ආපහු හරවා හවයි.


2017 වසරේ දී එංගලන්තයෙන් මෙරටට එවා තිබුණු කසල කන්ටේනර් 263 ක ප්‍රමාණයෙන් කසල් කන්ටේනර් 21 ක් පසුගිය සෙනසුරාදා දිනයේ දී ආපසු එංගලන්තය බලා හරවා යැවූ බව රේගු අධිකාරී ලාල් වීරකෝන් මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × three =