මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ 600 කට වැඩි පිරිසක් වහාම කි‍්‍රයාත්මකවන පරිදි මාරු කරයි.

0
355
- Advertisement -

මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ
600 කට වැඩි පිරිසක් වහාම කි‍්‍රයාත්මකවන පරිදි මාරු කරයි.


මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්තව රාජකාරී කළ 600 කට වඩා වැඩි පිරිසකට වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරු වීම් ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙසේ ස්ථානමාරු ලබා දී ඇත්තේ, 2020 ජනවාරි මාසයට පෙර බදවා ගන්නා ලද සේවකයන් බව පැවසේ.

ස්ථානමාරුවීම් ලබා දීමේ දී මහජනතාවගෙන් එල්ල වී තිබෙන චෝදනා සැලකිල්ලට ගෙන තිබෙන බව මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × one =