මොරටුව නගරාධිපති ජූනි 11 දක්වා රිමාන්ඩ් කරයි..!

0
379
- Advertisement -

මොරටුව නගරාධිපති
ජූනි 11 දක්වා රිමාන්ඩ් කරයි..!


ඊයේ දිනයේ දී එන්නත් කරණ වැඩසටහනකට බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ දී අත් අඩංගුවට ගනු ලැබු මොරටුව නගරාධිපති සමන්ලාල් ප‍්‍රනාන්දු, ජූනි මාසයේ 11 වන දා දක්වා බන්ධනාගාරගත කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × two =