මොන තරං ලොකු කතා කිව්වත්, එදා වගේ ම මේ වතාවේත්, කබ්රාල් කරන්නේ අයිඑම්එෆ් එක ළග දණ ගහන එකයි.

0
214
- Advertisement -

මොන තරං ලොකු කතා කිව්වත්, එදා වගේ ම මේ වතාවේත්, කබ්රාල් කරන්නේ අයිඑම්එෆ් එක ළග දණ ගහන එකයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − three =