මේ සතිය අවසන් වීමට පෙර චීනයෙන් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ තුනක පරිත්‍යාගයක්.

0
188
- Advertisement -

මේ සතිය අවසන් වීමට පෙර
චීනයෙන් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ තුනක පරිත්‍යාගයක්.


ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව, චීනය විසින් ලංකාවට ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වූ එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ තුනක්, මේ සතිය තුළ මෙරටට ගෙන්වීමට කටයුතු කරන බව, රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.

චීනය ලංකාවට ලබා දීමට එකගව ඇත්තේ, ඔවුන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද “සිනෝෆාම් – කෝවිඩ් 19” නමින් හදුන්වන එන්නතයි.

මේ වන විටත්, මෙම එන්නතින් මාත්‍රා ලක්ෂ තුනක්, චීනය විසින් පේරු රාජ්‍යයටද පරිත්‍යාග කර තිබේ.

චීනයේ නව අවුරුදු උදාව ලෙස සැලකෙන පෙබරවාරි මාසයේ 12 වන දා ට පෙර, අදාල එන්නත් තොගය ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන අතර, රුසියාව විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද “ස්පුට්නික් ෆයිව්” සහ“ සිනෝෆාර්ම් කෝවිඩ් 19” එන්නත් රටට ගෙන්වීමට අවශ්‍ය අවසරය ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මගින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවද පවසා තිබේ.