මේ වසරේ මේ දක්වා ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් 5242 ක්.

0
1518
- Advertisement -

මේ වසරේ මේ දක්වා
ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් 5242 ක්.

දූෂණය කිරීම් 140 ක්, බරපතල ලිංගික අපයෝජන 42 ක් සහ ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් 54ක්, 2020 වසරේ මුල් දින පහළොව තුළ, විවිධ පොලිස් බලප්‍රදේශවලින් වාර්තා වී ඇති බව පැවසේ.

මෙම සංඛ්‍යාව මේ වන විට අදහාගත නොහැකි ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ළමාහිංසන පිටුදැකීමේ පදනම [ Stop Child Cruelty Trust ] වාර්තා කරන ආකාරයට, 2020 වසර ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් 5242 ක් සහ කාන්තා අපයෝජන සිද්ධීන් 1642 ක් වාර්තා වී තිබේ.

2017 වසර වනවිට, ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් 17,000 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොඩ ගැසී තිබුණු බව වාර්තා වේ. ඒ, ඊට වසර දහයකට පෙර සිට එකතු වී තිබුණු නඩු ප්‍රමාණයයි. 2018 වන විට, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොඩ ගැසී තිබුණු – ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ නඩු ප්‍රමාණය විසි දහස ඉක්මවා තිබුණි.

යුක්තිය ඉටු නොවී, අදුරු මතකයන් සමග දිවි ගෙවීමට වින්දිතයන්ට සිදුව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − seven =