“මේ මාසය අවසන් වීමට පෙර එන්නත අපේ රටට ලැබෙනු ඇත. සෑම පුරවැසියෙකුටම නොමිලයේ එන්නත ලබා දීම අපගේ අරමුණයි.” සිංගප්පූරු අගමැති පවසයි.

0
355
- Advertisement -

“මේ මාසය අවසන් වීමට පෙර එන්නත අපේ රටට ලැබෙනු ඇත.
සෑම පුරවැසියෙකුටම නොමිලයේ එන්නත ලබා දීම අපගේ අරමුණයි.”
සිංගප්පූරු අගමැති පවසයි.


මේ මාසය අවසන් වීමට පෙර, පළමු එන්නත් තොගය සිංගප්පූරුව වෙත ලැබීමට නියමිත බව, එරට අග‍්‍රාමාත්‍ය ලී ලූන්ග් මහතා පවසයි.

එන්නත ලබාගන්නා රටවල් අතර පෙරමුණේ සිටීමට හැකිවීම පිළිබදව තමන් සතුටු වන බව ද අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.

මුල් අදියරේ දී ඔවුන් ලබා ගැනීමට නියමිතව ඇත්තේ ෆයිසර් බයොන්ටෙක් එන්නතයි.
එන්නත මුලින්ම සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වෙත ලබා දීමට නියමිත ය. එමෙන්ම, වෛරසයට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් සහිත පුද්ගලයන් සහ වැඩිහිටි ජනතාව ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් යොමු කරන බව ද අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.