මේ දක්වා කොරෝනා මෘතදේහ 24 ක් භූමදානය කොට අවසන්..!

0
347
- Advertisement -

මේ දක්වා කොරෝනා මෘතදේහ 24 ක්
භූමදානය කොට අවසන්..!

කොරෝනා මෘතදේහ භූමදානය ආරම්භ කළ පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ සිට අද දිනය දක්වා, මෘත දේහ 24 ක් භූමදානය කොට අවසන් බව වාර්තා වේ.

මෘතදේහ භූමදානය මඩකලපුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ ඔට්ටමාවඩි ප‍්‍රදේශයේ දී සිදු කරනු ලබයි.
මෘතදේහ ඔට්ටමාවඩි වෙත රැුගෙන යාම සහ භූමදාන කටයුතු ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් සිදුකරනු ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × five =