මේ දක්වා කැස්බෑවන් 35 දෙනෙකු සහ ඩොල්ෆින් මසුන් 06 දෙනෙකුගේ සිරුරු වෙරළට ගොඩ ගසා තිබේ.

0
242
- Advertisement -

මේ දක්වා කැස්බෑවන් 35 දෙනෙකු සහ
ඩොල්ෆින් මසුන් 06 දෙනෙකුගේ සිරුරු වෙරළට ගොඩ ගසා තිබේ.


එක්ස්ප‍්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගිනිගෙන මුහුදුබත් වීමෙන් පසුව ගෙවුණු කාලය තුළ – මිය ගිය කැස්බෑවන් 35 දෙනෙකු සහ ඩොල්ෆින් මසුන් 06 දෙනෙකු වෙරළට ගොඩ ගසා ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා පළ වේ.

අද දිනයේ දී බේරුවල සහ අම්බලන්ගොඩ වෙරළ තීරයට ගොඩ ගසා තිබූ කැස්බෑවන් දෙදෙනෙකුගේ සිරුරුද මීට අයත් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × two =