මෙරට කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 80 දක්වා ඉහළට.

0
393
- Advertisement -

මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 80 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − 1 =