මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 403 දක්වා ඉහළ යයි. අද දිනයේත් මරණ 06 ක් වාර්තා වේ.

0
250
- Advertisement -

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 403 දක්වා ඉහළ යයි.
අද දිනයේත් මරණ 06 ක් වාර්තා වේ.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මෙරට තුළ සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 403 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

අද දිනයේ දී වාර්තා වූ මරණ හයත් සමග, මෙසේ සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 403 දක්වා ඉහල යෑම සිදු විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 6 =