මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 50,000 සීමාව ඉක්මවා යයි.

0
196
- Advertisement -

මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 50,000 සීමාව ඉක්මවා යයි.


මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව, මේ වන විට, 50,229 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙම පිරිස අතරින් 43267 ක්, ප‍්‍රතිකාර ලැබීමෙන් පසුව, සුවය ලබා ඇති අතර, වෛරසය ආසාදනයෙන් මිය ගිය පුද්ගල සංඛ්‍යාව 247 කි.