මෙන්න ගෝඨාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරු..!

0
722
- Advertisement -

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශවරුන් ලෙස ඩලස් අලහප්පෙරුම සහ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල යන අය පත් කර තිබේ.

මීට පෙර, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස පෙනී සිටියේ මිලින්ද රාජපක්ෂ යන අයයි.