“මෙතෙක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකර ඇත්තේ පුද්ගලයන් 40,000 කට පමණයි.” විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර

0
1024
- Advertisement -

“මෙතෙක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකර ඇත්තේ
පුද්ගලයන් 40,000 කට පමණයි.”
විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර
.

මේ වන විට රට තුළ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ 150,000 ක් සිදුකර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය සහ සෞඛ්‍ය අංශ බලධාරීන් පසුගිය දා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය. කෙසේ වෙතත්, මෙතෙක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකර ඇත්තේ පුද්ගලයන් 40,000 කට පමණක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධානී, විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසයි.

එකම පුද්ගලයාට කිහිප වතාවක් පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ සිදු කර ඇති නිසා, සිදුකර තිබෙන පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 150,000 ක් පමණ වන බව ගණන් බලා තිබේ.

පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ එක්ලක්ෂ පනස් දහසක් සිදුකර ඇති බවට පැවසීමෙන්, පුද්ගලයන් 150,000 කට පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකර ඇති බව අදහස් නොවන බව වෛද්‍යවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − 5 =