මෙච්චර හරියක් වෙනකල් ජනාධිපතිතුමා මොනවද කළේ . . . ?

0
692
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − nine =