මෘතදේහ භූමදානය සම්බන්ධයෙන් අගමැති ගත් තීරණය හකුළා ගැනීම කණගාටුදායකයි.

0
542
- Advertisement -

මෘතදේහ භූමදානය සම්බන්ධයෙන් අගමැති ගත් තීරණය හකුළා ගැනීම කණගාටුදායකයි.

කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘතදේහ භූමදානයට අවසර ලබා දීමට අගමැතිවරයා ගත් තීරණය, යළි හකුළා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමන් කණගාටු වන බව, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානුතානාපතිනිය පවසයි.

කොරෝනා මෘතදේහ ආදාහනයට බල කිරීමෙන් එක් ජනප්‍රජාවක් වෙනස් කොට සැලකීමට ලක් කර ඇති බව ද මේ සම්බන්ධයෙන් ඇය නිකුත් කර තිබෙන ට්වීටර් පණිවිඩයෙන් හැගවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 12 =