මෘතදේහ භූමදානයට සුදුසු ස්ථාන සෑම දිස්ති‍්‍රක්කයකින්ම සොයා දෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉල්ලයි.

0
311
- Advertisement -

මෘතදේහ භූමදානයට සුදුසු ස්ථාන
සෑම දිස්ති‍්‍රක්කයකින්ම සොයා දෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉල්ලයි.

කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘතදේහ භූමදානය සදහා සුදුසු ස්ථාන, ඔවුන් නියෝජනය කරනු ලබන දිස්ත‍්‍රික්ක තුළින් සොයා දෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සියළු දිස්ත‍්‍රික් ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

දැනට කොරෝනා මෘතදේහ භූමදානය කිරීම මඩකලපුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ ඔට්ටමාවඩි ප‍්‍රදේශයේ දී සිදු කරයි.

මේ වන විට ඔට්ටමාවඩි ප‍්‍රදේශයේ මෘතදේහ 31 ක් භූමදානය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 14 =