“මෘතදේහ භූමදානයට අවසර දියහැකිදැයි සලකා බලන්න.” ශ‍්‍රී ලංකා අමරපුර සහ රාමාණ්ය සාමාග‍්‍රී මහා සංඝ සභාව- අන්තර් ආගමික සබදතා කමිටුව ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි.

0
374
- Advertisement -

“මෘතදේහ භූමදානයට අවසර දියහැකිදැයි සලකා බලන්න.” ශ‍්‍රී ලංකා අමරපුර සහ රාමාණ්ය සාමාග‍්‍රී මහා සංඝ සභාව-අන්තර් ආගමික සබදතා කමිටුව ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි.

ශ‍්‍රී ලංකා අමරපුර සහ රාමාණ්ය සාමාග‍්‍රී මහා සංඝ සභාව-අන්තර් ආගමික සබදතා කමිටුව ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

එම ලිපියෙන්, ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ, කොරෝනා ආසාදිත මෘතදේහ ආදාහයන කිරීම අනිවාර්ය කරමින් පනවන ලද නියෝගය පිළිබදව යළි සලකා බලන ලෙසයි.

කොරෝනා මෘත දේහ මගින්, වෛරසය ව්‍යාප්ත වන බවට විද්‍යාත්මකව තහවුරු වී නැති නිසා, කොරෝනා මෘතදේහ ආදාහනය අනිවාර්යය කිරීම යුක්ති සහගත කිරීම කළ නොහැකි බව ශ‍්‍රී ලංකා අමරපුර සහ රාමාණ්ය සාමාග‍්‍රී මහා සංඝ සභාව-අන්තර් ආගමික සබදතා කමිටුව සිය ලිපියෙන් දන්වා තිබේ.

ඒ අනුව, දැඩි කොන්දේසි යටතේ මෘත දේහ භූමදානයට අවසර ලබා දිය හැකිදැයි සලකා බලන ලෙස එම කමිටුව ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

දේහ කොන්ක‍්‍රීට් කරන ලද වලක තැන්පත් කිරිම හෝ සීල් කරන ලද පෙට්ටියක තැන්පත් කිරීම වැනි කරුනු පිළිබදව සලකා බැලිය හැකි බවට ඔවුන් යෝජනා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 1 =