මුහුද රලු වෙයි

0
491
- Advertisement -
Share

7/20 තෙක් මන්නාරම සිට පුත්තල,කොළඹ,ගාල්ල,හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා මුහුද රලු වෙයි.

අදාල දින වලදි ධීවර කටයුතු වල නොයෙදෙන ලෙසට කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ධීවරයන්ට උපදෙස්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 5 =