මුහුදු මාර්ගයෙන් කෝමාරිකා පැල ප්‍රවාහනය කල දෙදෙනෙකු නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට

0
846
- Advertisement -

බලපත්‍ර රහිතව මුහුදු මාර්ගයෙන් කෝමාරිකා පැල ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ, පේසාලේ මුහුදු තීරයේ නාවික හමුදාව කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදීයි.

උර 22 ක් තුළ බහා ඩිංගි යාත්‍රාවකික් අදාළ කෝමාරිකා පැල ප්‍රවාහනය කර තිබෙනවා.

අත්අඩංගුවට ගත් මන්නාරම පේසාලේ, පදිංචිකරුවන් දෙදෙනා සිලාවතුර, අඩවි වන සංරක්‍ෂණ කාර්යාලය වෙත භාර දී තිබෙනවා.