මුහුණු ආවරණය නොමැතිව “හරියට නිරුවතින් පාරේ “යනවා වගේ

0
914
- Advertisement -

ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මුහුණු ආවරණ රජය විසින් තහනම් කර තිබුණ ද, එක්වරම බුර්කාව,නිකාබය වැන පලදනාවල් ඉවත් කිරිමට නොහැකි බව මුස්ලිම් කාන්තාවන් පවසනවා යැයි මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු දෙපාර්තුමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ එම්.ආර්.එම් මලීක් මහතා සදහන් කර සිටියා.

ඔවුන් පවසා තිබුනේ බෝහො කාළයක් මුහුණු වසාගෙන මාර්ග වල ගමන් කල තමන්ට මුහුණ නිරාවරණය කරගෙන යෑම හරියට නිරුවතින් පාරේ යනවා වගේ කියලා.

එම නිසා බුර්කාව හා නිකාබය නොමැතිව කටයුතු කිරිමට ඔවුන්ට යම් කිසි කාලයක් ගත වේවි, එය වරදක් ලෙස නොසැලකිය යුතු බව ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියා.

එම්.ආර්.එම් මලීක් මහතා වැඩි දුරටත් පවසා හිටියේ, මුහුණු ආවරණ තහනම් කරමින් රජය විසින් නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනයට අනුව කටයුතු කරන ලෙසට සියලුම මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත්, රජය පනවන ඕනෑම නීතියකට ඔවුන් අවනත වන බවත්ය.