මුස්ලිම් හෝටලයේ බෝම්බ.

0
747
- Advertisement -
Share

වව්නියාව – යාපනය මාර්ගයේ කනගරායම් කුලම් ප‍්‍රදේශයේ මුස්ලිම් හෝටයලක පිටුපස වළදමා තිබූ බෝම්බ සහ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනීමට ආරක්ෂ අංශ සමත් වී ඇත. අදාල හෝටලය, ඒ 9 මාර්ගයේ ගමන් කරන දුර ගමන් සේවා බස් රථ තේ බීම සඳහා නවත්වන තැනකි. හෝටලයේ හිමිකරු මේ වන විට අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × two =