මුස්ලිම් මැති ඇමතිවරු අද ජනපති හමුවෙති.

0
996
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මුස්ලිම් ජාතික සියළු මැති ඇමතිවරු අද දිනයේ දී ජනාධිපතිවරයා හමුවීමට නියමිත බව මාධ්‍යයට වාර්තා වී තිබේ. මෙම හමුවේ දී, වෛද්‍ය ෂාෆී ෂිහාබ්දීන් වෛද්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම, අත් අඩංගුවේ පසුවන අනෙකුත් මුස්ලිම් ජාතිකයන් පිළිබඳව ද එකී මැති ඇමතිවරු, ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡුා කිරීමට නියමිතය.