මුස්ලිම් දේශපාලනඥයන්ට එරෙහිව රට පුරා උද්ඝෝෂණ.

0
804
- Advertisement -

මුස්ලිම් අන්තවාදය පෝෂණය කිරීමට සහාය දක්වන මුස්ලිම් දේශපාලඥයන්ට විරුද්ධව නීතිය කි‍්‍රයාත්මක කරන ලෙසට බල කරමින් රට පුරා උද්ඝෝෂණ රැුල්ලක් මතු වෙමින් තිබේ. අද දිනයේ පොල්ගහවෙල නගරයේත් හොරණ නගරයේත් එවැනි උද්ඝෝෂණ පැවති බවට වාර්තා වේ.