මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ඉදිරියට

0
951
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනු ලබන සියලූම මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සාකච්ඡාවක් 10 වැනි බදාදා පෙරවරුවේදි පාර්ලිමේන්තුව්වේදි පැවැත්වෙන බව දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එච්.එම්.එම් හාරිස් මහතා පවසයි.

ඇතැම් සංවිධාන විසින් මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහිව එල්ල කරනු ලබන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ක්‍රීයාමාර්ග පිළිබදව මෙහිදි සාකච්ඡා කිරිමට බළාපොරොත්තු වෙන බව මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියා.