මුස්ලිම් කොන්ග‍්‍රසය තනතුරු භාර නොගනී.

0
806
- Advertisement -

අමාත්‍යධූරවලින් ඉවත් වූ මුස්ලිම් කොන්ග‍්‍රස් මන්ත‍්‍රීවරු, නැවත තනතුරු භාර ගැනීමට ඉක්මන් නොවන බව වාර්තා වේ.

පාස්කු ප‍්‍රහාරයට පසුව, ත‍්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ නැති සාමාන්‍ය මුස්ලිම් ප‍්‍රජාව ඉලක්ක කරගනිමින් සිදුවන නොතකා හැරීම් සහ අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් ඔවුන් පීඩාවට පත් කිරීම් නවතින තෙක් යළි අමාත්‍ය ධූර භාර නොගැනීමටයි ඔවුන් තීරණය කර තිබෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත්, අමාත්‍ය ධූර වලින් ඉවත් වූ, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ මුස්ලිම් මන්ත‍්‍රීවරු මේ වන විටත් යළි තනතුරු භාර ගෙන තිබේ.