මුස්ලිම් කාන්තාව තමන්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යයි.

0
1019
- Advertisement -

ඇද සිටි ඇදුමේ මුද්‍රණය කර තිබුණේ නැව් සුක්කාමක් බව පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබියදීත්, තමන් අත් අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීම හරහා තමන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කළ බවට පැමිණිලි කරමින් මුස්ලිම් ජාතික කාන්තාවක් විසින් ශේ‍්‍රෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. හසලක ප‍්‍රදේශයේ පදිංචි අදාල කාන්තාව, අබ්දූල් රහීම් මසීනා නම් වෙයි. හසලක පොලීසිය විසින් මෙම කාන්තාව, මැයි මාසයේ 17 වන දා අත් අඩංගුවට ගෙන තිබුණු අතර, 19 වන දා මහියන්ගන මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව, ජූනි මාසයේ 03 වන දා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබුණි. හසලක පොලීසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා සහ පොලිස්පතිවරයා වග උත්තර කරු කරමින් අදාල කාන්තාව සිය මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබේ.