මුවආවරණ නැති 1214 ක් අත්අඩංගුවට. සියළු දෙනා දින 14 ක් නිරෝදායනයට.

0
553
- Advertisement -

මුවආවරණ නැති 1214 ක් අත්අඩංගුවට.
සියළු දෙනා දින 14 ක් නිරෝදායනයට.

නිරෝදායන නීතිය අනුව මුව ආවරණ පැළදීම අනිවාර්ය කර තිබිය දී, එම නියෝග නොතකා හැරි පුද්ගලයන් 1214 දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති පොලීසිය, එම පිරිස දින 14 ක නිරෝදායනයට යොමු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + 5 =