“මුලින් දුන්න ණය ආධාරවලට අමතරව චීනයෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 140ක ණයක්.” ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන චීන තානාපති පොරොන්දු වෙයි

0
300
- Advertisement -
Share

මුලින් දුන්න ණය ආධාරවලට අමතරව
චීනයෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 140 ක ණයක්.
ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන චීන තානාපති පොරොන්දු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින ආර්ථික දුෂ්කරතා මගහරවා ගැනීම සදහා, තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 140 ක්, සහනදායී පදනමකින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට චීන රජය තීරණය කර තිබේ.

මෙම ඩොලර් මිලියන 140 න් ඩොලර් මිලියන 70 ක්, මේ මාසය අවසන් වීමට පෙර ලබා දීමට නියමිත අතර, ඉතිරි ඩොලර් මිලියන 70 වසර අවසන් වීමට පෙර ලබා දීමට නියමිත ය.

මීට මාස දෙකකට පෙර, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක ණය මුදලක් චීනය විසින් ලංකාවට ලබා දී තිබුණි.

එමෙන්ම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තුළ ටයර් කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීම සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් පන්සියයක ආයෝජනයක් සිදු කරන බවද චීනය පොරොන්දු වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − four =