මුල්ලේරියා රෝහලේ පී.සී.ආර්. යන්ත‍්‍රය ආයෙත් ඇද ඇද දුවන බව අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

0
219
- Advertisement -

මුල්ලේරියා රෝහලේ පී.සී.ආර්. යන්ත‍්‍රය
ආයෙත් ඇද ඇද දුවන බව අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.


මුල්ලේරියාව රෝහලේ ස්ථාපිතර කර තිබෙන පී.සී.ආර් යන්ත‍්‍රය සදහා අවශ්‍ය රසායනික ප‍්‍රතිකි‍්‍රයාකාරක හිගවීමෙන්, එම රෝහල මගින් සිදුකරන පීසීආර් පරීක්ෂණ ප‍්‍රමාණය සීමා කිරීමට සිදුව ඇති බව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය උපුටා දක්වමින් අරුණ පුවත්පත වාර්තා කර සිටියි.

මේ අනුව, මීට පෙර දිනකට පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ 2000 ක් පමණ සිදු කළ රෝහල තුළ මේ වන විට සිදු කරනු ලබන්නේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ දහසක් බව පුවත්පත පවසයි.