මුලතිව් පිහිටි බෞද්ධ විහාරස්ථානයකට දෙමළ සංවිධාන වලින් විරෝධය

0
944
- Advertisement -

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි බෞද්ධ විහාරස්ථානයකට දෙමළ සංවිධාන වලින් විරෝධය එල්ල වී තිබේ.

මුලතිව් පළාතේ හින්දු පූජකයින් ඇතුළු සංවිධාන කීපයක පිරිසක් ඊයේ (18) දා උදෑසන මුලතිව් හින්දු කෝවිලකදී සාකච්ඡාවක් පවත්වා ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ යුද හමුදාව විසින් මුලතිව් පළාතේ ඉදිකොට ඇති සමුද්‍රගිරි රජ මහා විහාරය පළාතට අනවශ්‍ය බවයි.

මේ වන විට එම විහාරස්ථානයේ කිසිම බෞද්ධ භික්ෂුවක් නොමැති බවත් එහි අයිතිය කියා සිටින්නේ වවුනියාවේ විහාරස්ථාන කීපයක හිමිකාර භික්ෂූන් වහන්සේ කෙනෙකු බවත් හින්දු පූජකවරු මේ සාකච්ඡාවේදී පවසා තිබේ.

මේ තත්ත්වය නිසා තවත් දින කීපයකින් මේ විහාරස්ථානය අයිතිය කියා සිටින භික්ෂූන් වහන්සේ හෝ වෙනත් භික්ෂූන් වහන්සේ කෙනෙකු මේ විහාරස්ථානයට පැමිණ ගුරුකන්ද විහාරස්ථානයේ මෙන් විශාල අර්බූදයක් නිර්මාණය කළ හැකි බවට මෙහිදී සාකච්ඡා වී තිබේ.

මේ නිසා මුලතිව් පළාතේ දේශපාලනඥයින්න් හා රජයේ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කොට මේ විහාරස්ථානයේ ඉඩම පිළිබදව අයිතිය පිළිබදව හා එය නියම වශයෙන් බෞද්ධ සිද්ධස්ථානයක්ද යන කාරණාවන් ගැන සාකච්ඡා කොට ඉන් පසුව මේ විහරස්ථානය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට සාකච්ඡා කොට තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 12 =