“මුතුරාජවෙල අක්කර 700 ක් කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙකු අල්ලාගෙන.” ඇමති අමරවීර චෝදනා කරයි.

0
453
- Advertisement -

මුතුරාජවෙල අක්කර 700 ක්
කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙකු අල්ලාගෙන.”
ඇමති අමරවීර චෝදනා කරයි.

අක්කර 7580 ක් පුරා පැතිරෙන මුතුරාජවෙළ වගුරු බිමෙන්, අක්කර 700 ක ප්‍රමාණයක්, කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙකු විසිල් අල්ලාගෙන ඇති බව අනාවරණය වී ඇතැයි, පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි.

මෙම කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයාට එරෙහිව ගත යුතු නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස, අමාත්‍යවරයා විසින් නිළධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.