මුතුරාජවෙලින් අක්කර 50ක් ගොඩ කර පෞද්ගලික සමාගමකට ලබා දීමේ උත්සාහයක්.

0
794
- Advertisement -

මුතුරාජවෙලින් අක්කර 50ක් ගොඩ කර පෞද්ගලික සමාගමකට ලබා දීමේ උත්සාහයක්.

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සදහා යයි පවසමින් මුතුරාජවෙල තෙත් බිම් කලාපයෙන් අක්කර පනහක ප්‍රදේශයක් ගොඩ කිරීමේ සූදානමක් පවතින බව පරිසර සංවිධාන පවසයි.

පරිසර පනත් උල්ලංඝණය කරමින්, දැනටමත්, ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව දැනටමත් ඒ සදහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

බස්නාහිර පළාත තුල පවතින සීමිත තෙත් බිම් අතරින් පාරිසරික වටිනාකමින් යුතු වටිනාම තෙත් බිම් කලාපය වන්නේ මුතුරාජවෙලයි.

මුතුරාජවෙල අභය භූමියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර ඊට අයත් භූමි ප්‍රදේශය හෙක්ටයර 1028 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − 1 =